______________________________________________________________________________

Opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a my sme si ho nevážili. Naozaj, on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie.


Aktuálny záznam

Nedeľa 22.4.2018
kazateľ Michal Jílek - Napomáhajú všetky veci k dobrému?

Videozáznam bude možné spustiť po jeho spracovaní v službe YouTube