Boh  tak  miloval  svet

že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho Syna. Súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé.

Ježiš povedal:

Ja som tá cesta, pravda a život...

Nedeľná bohoslužba v premiére: 16.6.2024 o 17:00
Štefan Kozič - Môžeme dôverovať Bohu aj pri "Jóbových zvestiach"?Božie slovo

je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje túžby a úmysly srdca.
A nieto tvorstva, ktoré by bolo preň neviditeľné. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať.
List Hebrejom 4/12,13

Čítajte úvahy na každý deň: "Chlieb náš každodenný"


Tráva uschne, kvet opadne, ale

Pánovo  slovo  ostáva  naveky
Kresťanské internetové médiá

prinášajúce dobrú správu

Televízia Life Tv sa dostáva na slovenský mediálny trh na základe toho, že niektorých ľudí zaujala vízia priniesť evanjelium a hlásať dobrú správu nenásilným spôsobom priamo do obývačiek ľudí.
Kesťanská, internetová televízia, patriaca do medzinárodnej televíznej siete Hope Channel. Přináša programy, ktorých cieľom je informovať, inšpirovať, povzbudzovať divákov k tomu, aby vo svojom živote nachádzali radosť zo života.
Online bohoslužby Bratskej jednoty baptistov v Aši.
Priame prenosy:
- nedeľa od 9:30
- piatok od 18:00
Rádio 7 je spoločným projektom českej a slovenskej redakcie TWR (Trans World Radio). Cieľom rozhlasového vysielania Rádia 7 je služba pre širokú verejnosť tým, čím Pán Ježiš Kristus svoju Cirkev obdaroval.
Rádio Pokoj je súčasťou občianskeho združenia CUM MANDATO EIUS, ktorého poslaním je šírenie biblickej zvesti – evanjelia, prostredníctvom tlače, rozhlasu, internetu, audio a video nahrávok.
Rádio Logos je názov internetovej rozhlasovej služby občianskeho združenia HCJB GLOBAL SK. Patrí medzi evanjelikálne medzidenominačné misijné organizácie zamerané predovšetkým na rozhlasové vysielanie.

Program a udalosti v zbore

Po rozkliknutí položky sa zobrazia podrobnosti

Zmena programu vyhradená