On  niesol  naše  bolesti

Opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a my sme si ho nevážili. Naozaj, on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie.

Ježiš povedal:

Ja som tá cesta, pravda a život...

Stretnutia počas pandemických opatrení

Keďže daná situácia nám neumožňuje osobné stretávania na bohoslužbách, nahradili sme ich online stretnutiami prostredníctvom služby Google Meet. Môžete sa k nám pridať kliknutím na tlačidlo "PRIPOJIŤ SA".

Online stretnutia budú:

- každá nedeľa o 10:00
- každý štvrtok o 18:00 - biblická hodina

Pripojiť sa »

Podrobnejšie informácie sú uvedené v programe:

Božie slovo

je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje túžby a úmysly srdca.
A nieto tvorstva, ktoré by bolo preň neviditeľné. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať.
List Hebrejom 4/12,13

Čítajte úvahy na každý deň: "Chlieb náš každodenný"

Tráva uschne, kvet opadne, ale

Pánovo  slovo  ostáva  naveky
Kresťanské internetové médiá

prinášajúce dobrú správu

Televízia Life Tv sa dostáva na slovenský mediálny trh na základe toho, že niektorých ľudí zaujala vízia priniesť evanjelium a hlásať dobrú správu nenásilným spôsobom priamo do obývačiek ľudí.
Kesťanská, internetová televízia, patriaca do medzinárodnej televíznej siete Hope Channel. Přináša programy, ktorých cieľom je informovať, inšpirovať, povzbudzovať divákov k tomu, aby vo svojom živote nachádzali radosť zo života.
Online bohoslužby Bratskej jednoty baptistov v Aši.
Priame prenosy:
- nedeľa od 9:30
- piatok od 18:00
Rádio 7 je spoločným projektom českej a slovenskej redakcie TWR (Trans World Radio). Cieľom rozhlasového vysielania Rádia 7 je služba pre širokú verejnosť tým, čím Pán Ježiš Kristus svoju Cirkev obdaroval.
Rádio Pokoj je súčasťou občianskeho združenia CUM MANDATO EIUS, ktorého poslaním je šírenie biblickej zvesti – evanjelia, prostredníctvom tlače, rozhlasu, internetu, audio a video nahrávok.
Rádio Logos je názov internetovej rozhlasovej služby občianskeho združenia HCJB GLOBAL SK. Patrí medzi evanjelikálne medzidenominačné misijné organizácie zamerané predovšetkým na rozhlasové vysielanie.

Program a udalosti v zbore

Po rozkliknutí položky sa zobrazia podrobnosti

Zmena programu vyhradená